Vad gör jag om jag ser en dörr som inte verkar säker?

Om du upptäcker en dörr som inte är säkrad ska du skicka in ett supportärende med dörrens exakta läge och ge så mycket information som möjligt. Vi kommer att arbeta för att åtgärda det med en gång.