Hur håller WeWork min arbetsplats säker?

WeWork har både tekniska och fysiska säkerhetslösningar för att säkerställa skyddet av våra medlemmar, deras anställda och den konfidentiella information som hanteras inom våra utrymmen. WeWork använder videoövervaknings- och åtkomstkontrollsystem globalt för att säkerställa att endast behöriga anställda och/eller medlemmar har åtkomstbehörighet.