Hur ersätter jag mitt borttappade nyckelkort?

Om du tappar bort ditt nyckelkort ska du skicka in ett supportärende så behandlar vi din begäran om ett nytt. Av säkerhetsskäl ska medlemmarna skicka in supportärendet så fort som möjligt så att WeWork kan inaktivera de gamla kortet.


Varje ersättning av nyckelkort kostar 25 $ och kommer att debiteras ditt konto. Om du hittar ditt gamla nyckelkort och returnerar det, kommer vi automatiskt dra tillbaka ersättningsavgiften från ditt konto.