Får jag med mina egna möbler?

Ja, WeWork uppmuntrar medlemmar att ta med sina egna möbler och göra kontoret personligt efter egen smak. Kom ihåg: medlemmar får inte göra några fysiska ändringar på kontorets infrastruktur (d.v.s borrning, tapeter, ändra lampor, förhindra kontorssynligheten).