Vad gör jag om jag upptäcker en läcka eller översvämning i min byggnad?

Om det inte är en akut översvämning eller läcka ska du skicka in ett supportärende. Om det är en akut översvämning bör du kontakta ditt Community-team så snart som möjligt så att de kan åtgärda det.