Vilken är WeWorks uppsägningspolicy?

WeWork kräver att medlemmar meddelar på sista affärsdag månaden innan de flyttar. Till exempel, om du vill flytta ut i slutet av juni, måste du meddela innan kl. 18.00 på sista affärsdagen i maj. WeWork godtar inga undantag från denna regel.