Vilken är WeWorks policy för förfrågningar om foto/film?

Medlemmar ber ofta om att få använda utrymmet för film för personalen eller professionella projekt. Vi tillåter detta så länge medlemmarna följer reglerna och föreskrifterna som fastställs i vårt Platsavtal gällande filmande.

 

Detta avtal måste skrivas under av alla som vill spela in film eller ta kort i våra utrymmen. Skicka in ett supportärende med bakgrundsinformation så kan din Community Manager ge dig en kopia av avtalet.