Vilken är WeWorks policy för förfrågningar om foto/film?

Medlemmar ber ofta om att få använda utrymmet för film för personalen eller professionella projekt. Vi tillåter detta så länge medlemmarna följer reglerna och föreskrifterna som fastställs i vårt Platsavtal gällande filmande.

Detta avtal måste skrivas under av alla som vill spela in film eller ta bilder i våra utrymmen. 

Tänk på att vi kräver att ett konferensrum bokas och att ingen videoinspelning eller fotografering är tillåten i de gemensamma utrymmena. Detta för att skydda övriga medlemmars integritet.