Vad är service retainer?

Depositionen är en engångskostnad som betalas före inflyttning. Den fungerar som ett skydd om ett företag inte betalar sina avgifter. Din deposition kommer att finnas kvar så länge du har ett WeWork-medlemskap.

Beloppet återbetalas till medlemmar 30 dagar efter utflyttningsdatum efter att de har avslutat sitt medlemskap.

Depositionsbeloppet beror på betalningsmetod. Ju mer direkt betalningsmetod, desto lägre deposition. Beloppet varierar beroende på region. Kontakta din Community Manager för att bekräfta ditt belopp. 

 

Observera att om du byter betalningsmetod kan vi behöva justera den deposition som kan återbetalas.