Vad är service retainer?

Service retainern du måste betala tjänar som garanti för WeWork vid eventuella obetalda saldon i ditt konto. Det är en standardpraxis för alla medlemmar och motsvarande belopp återbetalas till dig i slutet av ditt medlemskapsavtal.

Service retainer-beloppet avgörs baserat på din månatliga medlemskapsavgift, kontorsplats och din betalningsmetod.

Observera att om du byter betalningsmetod kan vi behöva justera service retainer-avgiften.