Hur felsöker jag problem med telefonen?

För att felsöka problem med telefonen ska du koppla ur telefonen, vänta 30 sekunder och koppla in den igen. Om problemet kvarstår bör du skicka in ett supportärende och inkludera så mycket relevant information som möjligt (dvs. företagets namn, telefonnummer, kontorsnummer).