Vad gör jag om mina Ethernet-portar/internet slutar att fungera?

Om din ethernet-port eller internet slutar att fungera är det första du bör kontrollera om din dator är ansluten till wifi och om den är korrekt ansluten om du använder en linje. Om problemet kvarstår bör du skicka in ett supportärende så att vårt IT-team kan hjälpa dig med felsökningen.