Vad för slags evenemang står WeWork värd för i sina utrymmen?

Community-program är en viktig del av WeWork. Förutom medlemssponsrade evenemang anordnar även WeWork olika program för medlemmar regelbundet, inklusive:

 

  • Happy Hours (eftermiddagsträffar i community) Det här är ett utmärkt tillfälle att träda andra WeWork-medlemmar i en avslappnad miljö.

 

  • Kontorstimmar (WeWork-sponsrade rådgivningssessioner för medlemmar) Kontorstimmar är designade för att hjälpa medlemmar att få klart för sig vilka medlemsförmåner vi erbjuder, eller för att sitta ner med en investerare eller inflytelserik person.

 

  • Lunch and Learns (medlemssponsrade evenemang där de visar sina produkter eller idéer under en gratis lunch). Det här är ett utmärkt sätt att marknadsföra dina produkter för ditt byggnadsnätverk.

 

  • Externa evenemang (personer som inte är medlemmar håller sina evenemang i ett WeWork-utrymme). Vi välkomnar ofta externa värdar att ta med sina nätverk till våra utrymmen. Värden måste skriva under vårt avtal för externa evenemang och skicka med en lista med deltagare till WeWork-teamet innan evenemanget.