Har WeWork någon telefonjour?

WeWork har lagt ut en kundtjänst som svarar akuta samtal från medlemmar 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Jourtelefonnumren för alla regioner finns nedan:

USA

Larmnummer: 911
WeWork journummer: 855-855-0865

STORBRITANNIEN

Larmnummer: 999
WeWork journummer: +44203 514 8266

Amsterdam

Larmnummer: 112
WeWork journummer: 020-7059564

Israel

Larmnummer: 3 alternativ (100, 112, 911)
WeWork journummer: *3053

Observera att detta nummer endast bör användas i nödfall och är inte till för vanliga supportfrågor. För alla ärenden som inte är akuta ska ett supportärende skickas in.