Hur mäts kontorsstorlekarna av WeWork?

WeWork bestämmer kontorens storlek efter hur många skrivbord som ryms istället för de typiska kvadratmetrarna. Kontoren är speciellt designade för antalet personer som tillåts nyttja ett utrymme vid en given tidpunkt.