Vad händer om jag behöver mer utrymme eller skrivbord?

En av förmånerna av flexibilitet månad-till-månad är att medlemmarna kan lägga till utrymme när som helst. Medlemmar har prioritet att flytta internt och till nya WeWork-platser när de öppnar. Om du vill lägga till mer utrymme ska du skicka in ett supportärende eller besöka ditt Gruppledningstema för att fråga om tillgänglighet.