Jag kommer inte in på Kontohanteraren. Varför?

Endast företagets Primära medlem har tillgång till Kontohanteraren för att se fakturor, hantera teammedlemmar och redigera betalningsinformation. Om du är den Primära medlemmen och inte kommer in på Kontohanteraren ska du skicka in ett supportärende så kommer en medlem ur WeWork-teamet att hjälpa dig