Jag har blivit utelåst från min byggnad efter stängningstid. Vad gör jag?

Om du inte kan komma in i din byggnad eller ditt kontor utanför kontorstid, vänligen ring WeWorks telefonjour.