Hur återställer jag telefonens röstbrevlåda eller ändrar mitt lösenord?

Om du har Vonage telefontjänst kan du ringa Vonage på 611 för alla frågor som rör telefonens röstbrevlåda och lösenord.

Beroende på ditt land kan du även komma åt kontohanteringsverktyget på https://phonerequests.com/ eller https://wework.vonage.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om du har Ooma telefontjänst kan administratören av Oomas Kontorskonto återställa röstbrevlådans pin och webblösenord åt en användare genom att logga in på Ooma Kontorshanterare på http://office.ooma.com

 

Markera användaren på skärmen Hantera tillägg och klicka på alternativet för att återställa lösenord, eller växla till fliken Röstmeddelande och ange den nya pin-koden för röstmeddelanden.

Om du behöver hjälp via telefon kan du kontakta Ooma på:

(855) 803-2565 (USA)

(855) 803-2564 (Kanada)

0 800 91 08 67 (Frankrike)

1800 531 894 (Australien)