En annan medlem har postat eller kommenterat något tvivelaktigt. Hur rapporterar jag det här?

Gå igenom våra Community riktlinjer- de är här för att se till att WeWork-medlemmar känner sig säkra och stöttade. Om du märker att någon bryter mot våra Community riktlinjer genom att posta något olagligt, grovt, skräppost eller allmänt tvivelaktigt kan du rapportera det genom att klicka på "rapportera post" under˅menyn på alla poster, meddelanden, användarprofiler eller företagsprofiler. Vi har ett team som ägnar sig åt att gå igenom allt flaggat material och kommer alltid att hålla din rapportering anonym för andra medlemmar.