Ber WeWork om sina medlemmars personliga eller ekonomiska information via telefon eller mejl?

För att skydda våra medlemmar från att drabba av phishing och potentiella avslöjande av personlig information förbjuder WeWork personal att be om medlemmars personliga eller ekonomiska information via telefon eller mejl. Phishing är en form av en social attack som försöker få känslig information genom att utge sig för att vara en pålitlig person eller verksamhet via e-post eller telefonsamtal.

För att hjälpa till att förhindra att våra medlemmar utsätts för de här bedrägerierna har vi sammanställt en lista med sätt att identifiera ett falskt mejl eller telefonsamtal:

  • Ett phishing-mejl kan innehålla grammatiska fel eller stav- eller kommateringsfel. WeWorks externa kommunikationer går igenom en strikt kvalitetskontroll innan de levereras till våra medlemmar. Därför är det högst osannolikt att hitta den typen av fel i ett auktoriserat WeWork-mejl.
  • Ett phishing-mejl eller -samtal kan inkludera en akut förfrågan om personlig eller ekonomisk information. WeWork kommer ALDRIG att be om våra medlemmars personnummer, lösenord eller kreditkortsnummer via mejl eller över telefon.
  • Ett phishing-mejl kan be våra medlemmar att klicka på en länk i mejlet. Som försiktighetsåtgärd bör WeWork-medlemmar hålla musen över maskerade länkar för att avslöja den riktiga webbadressen innan de klickar på den.

Om du misstänker att du har fått ett phishing-mejl eller bedrägliga mejl eller telefonsamtal bör du skicka in ett supportärende.