Hur skyddar vi våra medlemmars data?

Skyddet och säkerheten av våra medlemmars data är av yttersta vikt för oss. För att på lämpligt sätt skydda medlemsdata med högsta nivå, uppfyller WeWork certifikatet av internationella standarden ISO/IEC 27001: 2013 (ISO 27001).


ISO 27001 är en branschledande standard som reglerar bästa praxis för Information Security Management System (ISMS). ISMS är ett säkerhetsprogram som består av en uppsättning policyer, åtgärder och kontroller för att hantera, övervaka och förbättra en verksamhets dataskyddsrutiner.


Wework's ISO 27001-certifiering kan ses här.