Hur skyddar WeWork våra medlemmars data?

  • WeWork är ISO 27001-certifierade.
  • ISO 27001 är en branschledande standard som reglerar bästa praxis för Information Security Management System (ISMS). ISMS är ett säkerhetsprogram som består av en uppsättning policyer, åtgärder och kontroller för att hantera, övervaka och förbättra en verksamhets dataskyddsrutiner.
  • Bifogat hittar du en kopia av WeWorks ISO 27001-certifiering.