När tillämpas förseningsavgifter?

Om vi inte har mottagit månadsbetalningen från dig kommer du (primär medlem) att få en betalningspåminnelse den 10 dagen i månaden tillsammans med en förseningsavgift på 10 %. Om vi inte mottar betalningen från dig under månaden kommer du fortsätta att få betalningspåminnelser.  Om du tror att du fått en betalningspåminnelse av misstag och du redan har gjort betalningen ska du skicka din banks betalningsbekräftelse till Faktureringsteamet eller ditt Gruppledningsteam.