Kan jag gå igenom nästa månads faktura innan den slutförts?

Du kan se dina kommande räkningar i fliken "Kommande räkningar" i Kontohanteraren. Den här sammanfattningen uppdaterad varje gång något ändras i ditt konto. Det totala beloppet kan ändras om något överskott sker innan månadens slut.  Om du upptäcker något i din räkning som du anser att du inte bör debiteras för ska du kontakta Community Management Team eller skicka in ett ärende.