Jakich urządzeń można używać do obsługi mobilnych kart dostępu?

Mobilne karty dostępu są obsługiwane na urządzeniach z systemami iOS i Android.