Jak usunąć zadanie drukowania z kolejki w PaperCut?

W przypadku korzystania z interfejsu naszej drukarki:

  1. Zaloguj się do PaperCut, podając swoje dane logowania
  2. Wciśnij przycisk Zleć drukowanie
  3. Zaznacz pole znajdujące się przy zadaniu, które chcesz anulować
  4. Wybierz opcję „Usuń” w prawym dolnym rogu

papercut_printer.png

W ten sposób usuniesz zadanie z kolejki w PaperCut i sprzętu WeWork.

 

W przypadku korzystania z interfejsu w witrynie internetowej PaperCut:

  1. Kliknij prawnym przyciskiem myszy ikonę PaperCut w pasku narzędzi na komputerze Mac (w zasobniku aplikacji na komputerze PC)
  2. Kliknij „Szczegóły” papercut_web_1.png
  3. Zaloguj się, podając swoje dane logowania do PaperCut
  4. Kliknij „Zlecanie oczekujących zadań”
  5. Znajdź zadanie, które chcesz anulować i kliknij opcję „Usuń”

papercut_web_2.png

W ten sposób usuniesz zadanie z kolejki w PaperCut i sprzętu WeWork.