Jak anulować zadanie drukowania, które jest już w toku?

Jeżeli zadanie zostało już zlecone w drukarce, skontaktuj się z członkiem zespołu Community osobiście, aby anulować zadanie drukowania.