Jak korzystać z funkcji połączeń telefonicznych przez Wi-Fi?

Co to jest?

Funkcja połączeń telefonicznych przez Wi-Fi (Wi-Fi Calling) pozwala nawiązywać połączenia przy użyciu telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci danych Wi-Fi. Nie jest potrzebne specjalne oprogramowanie ani plan taryfowy, a funkcję tę obsługują wszyscy więksi operatorzy. Zasadniczo funkcja ta nie różni się od nawiązywania połączeń w nowych sieciach LTE, a odbiorca połączenia nadal widzi Twój numer komórkowy. Jeśli znajdujesz się na obszarze o słabym zasięgu sieci komórkowej, ale silnym sygnale Wi-Fi, telefon automatycznie nawiąże połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, z którą jest połączony. Połączenia nawiązywane za pośrednictwem Wi-Fi wliczają się do minut w ramach taryfy operatora.

Dlaczego warto korzystać z tej funkcji?

Jeśli znajdujesz się w lokalizacji o słabym sygnale sieci komórkowej i połączenia często się zrywają lub nie możesz ich nawiązywać, zachęcamy do włączenia funkcji połączeń telefonicznych przez Wi-Fi. Na pewnych obszarach sygnał może być słaby, ale jeśli Twoje urządzenie mobilne jest połączone z siecią Wi-Fi WeWork, możesz skorzystać z funkcji połączeń telefonicznych przez Wi-Fi. Włączenie tej funkcji powinno znacznie poprawić możliwość nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych na takich obszarach.

Czy mój telefon obsługuje połączenia telefoniczne przez Wi-Fi?

Jeśli telefon został kupiony w ciągu ostatniego roku lub dwóch lat, prawie na pewno obsługuje funkcję połączeń telefonicznych przez Wi-Fi. Obsługują ja takie popularne urządzenia jak Apple iPhone i telefony z linii Samsung Galaxy. Aby mieć pewność, wykonaj poniższe czynności w celu odszukania ustawienia, które pozwala włączyć funkcję połączeń telefonicznych przez Wi-Fi.

Jak włączyć funkcję połączeń telefonicznych przez Wi-Fi?

Wykonaj poniższe instrukcje dotyczące swojego urządzenia. Obecnie dostępne są tylko instrukcje dotyczące systemów iOS i Android, ale nawet jeśli Twoje urządzenie mobilne zawiera inny system operacyjny, wciąż może obsługiwać tę funkcję.

IOS

Settings > Phone > Wi-Fi Calling (Ustawienia > Telefon > Rozmowy przez Wi-Fi)

Uwaga: Operator może Cię poprosić o weryfikację głównego adresu na potrzeby połączeń alarmowych. W miarę możliwości wszystkie połączenia alarmowe (na numer 911) są zestawiane przez sieć komórkową, co ma umożliwić prawidłowe kierowanie na podstawie lokalizacji. W razie niedostępności sieci komórkowej używana jest podana lokalizacja. Często ignorowaną zaletą funkcji połączeń telefonicznych przez Wi-Fi jest możliwość nawiązywania połączeń alarmowych przy słabym sygnale sieci komórkowej lub jego braku. 

ANDROID

Uwaga: w zależności od urządzenia z Androidem podane ustawienia mogą się znajdować w innym miejscu. 

SAMSUNG GALAXY S

Settings > Wireless & Networks > More... > Wi-Fi Calling (Ustawienia > Bezprzewodowe i sieci > Więcej... > Rozmowy przez Wi-Fi)

GOOGLE NEXUS

Phone > Settings > Calls > Configure Wi-Fi Calling (Telefon > Ustawienia > Połączenia > Konfiguruj rozmowy przez Wi-Fi)