Czy WeWork pobiera od członków społeczności opłaty za korzystanie z tzw. mediów?

WeWork nie obciąża członków społeczności kosztami korzystania z mediów. Woda, klimatyzacja, ogrzewanie, energia elektryczna i dostęp do Internetu są opłacane przez WeWork oraz uwzględnione w koszcie miesięcznego członkostwa.