Kto w WeWork wykonuje prace związane z konserwacją?

Zgłoszenia związane z konserwacją są realizowane przez nasz zespół ds. konserwacji. Jeśli w biurze są potrzebne usługi konserwacyjne, prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej. Poniżej przedstawiono zakres obowiązków naszego zespołu:

  • Montaż urządzeń TV
  • Montaż mebli
  • Mocowanie obrazów/półek
  • Ogólnie drobne prace remontowo-naprawcze 

 

Proszę pamiętać:

 W przypadku specyficznych zgłoszeń członków społeczności, które wymagają przebudowy lub zmian w biurze, są naliczane opłaty za montaż i demontaż.

  • Opłaty zależą od zakresu prac i czasu potrzebnego do realizacji zgłoszenia.
  • Opłaty są dodawane do konta firmy w czasie wykonywania prac i uwzględniane w następnym zestawieniu miesięcznym.
  • Wszystkie prace, z którymi wiążą się koszty, muszą zostać zatwierdzone na koncie przez głównego członka społeczności przed ich wykonaniem.
  • WeWork zwykle rozlicza dodatkowe usługi konserwacyjne godzinowo (za każdą pracę automatycznie jest naliczana pierwsza godzina, a następnie są dodawane opłaty za okresy 30-minutowe).
  • Opłaty za godzinę pracy nieznacznie się różnią w zależności od miasta. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego zespołu Community.
  • Wszystkie ceny są potwierdzane na zgłoszeniu do pomocy technicznej przed wykonaniem zakresu prac.