Czym jest aneks do umowy członkowskiej?

Zwykle nie dostosowujemy warunków umowy członkowskiej, ale staramy się uwzględniać specyficzne potrzeby członków społeczności.

Jeśli chcesz dodać aneks do warunków członkostwa, prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej, a my postaramy się zająć nim jak najszybciej. Aneks jest potrzebny na przykład wówczas, gdy zmianie ulega:

  • Nazwa firmy na umowie
  • Główny członek społeczności reprezentujący firmę
  • Pełnomocnik

Jeśli z jakiegokolwiek z powyższych powodów chcesz dołączyć aneks do umowy członkowskiej, prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej.