Jakie ubezpieczenie muszą mieć członkowie społeczności WeWork?

Członkowie społeczności korzystający z planów Biurko dedykowane i Prywatne biuro muszą mieć następujące typy ubezpieczenia (zgodnie z umową członkowską):

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące lokalizacje, w których członek społeczności prowadzi działalność (wspólne przestrzenie, biura, ulicę).

Ubezpieczenie majątkowe obejmujące przerwy w działalności, a także dobytek członków społeczności.

Jeśli pracujesz w firmie, pracodawca powinien zapewniać świadczenia i odszkodowania dla pracowników (dostępne przez TriNet lub innych świadczeniodawców), które obejmują różne rodzaje ryzyka związanego z obrażeniami w miejscu pracy i opiekę zdrowotną zgodnie z obowiązującymi przepisami (na przykład Affordable Care Act). Jeśli członek społeczności potrzebuje pomocy ze strony agenta ubezpieczeniowego, może go poszukać w WeWork Member Network.