Co to jest opłata początkowa i dlaczego jest naliczana?

Jednorazowa opłata początkowa wynosi 100 USD za członka społeczności. Obejmuje podatki, meble, koszty przeprowadzki i nie podlega zwrotowi.