Jak mogę skonfigurować telefon?

Jeśli członek społeczności wynajmie telefon za pośrednictwem WeWork, telefon będzie gotowy do natychmiastowego użycia z chwilą podłączenia do portu Ethernet. Jeśli członek społeczności przyniesie własny telefon, powinien skontaktować się z jego dostawcą w celu dostosowania telefonu do naszej sieci. Jeśli dostawca telefonu nie będzie mógł podłączyć telefonu do naszej sieci, prosimy o przesłanie zgłoszenia do pomocy technicznej i podanie niezbędnych informacji (nazwa firmy, numer telefonu, model telefonu i numer biura), a zespół WeWork postara się pomóc w konfiguracji i instalacji.