Jakie są zasady WeWork dotyczące pracy w innej lokalizacji?

Członkowie mają całodobowy dostęp do swojej macierzystej lokalizacji — również w weekendy. Aby pracować w różnych miejscach (jeśli są dostępne), członek może zarezerwować salę konferencyjną lub przestrzeń do pracy, korzystając z kredytów dostępnych w ramach członkostwa — liczba kredytów będzie widoczna w Sieci członkowskiej.

Członek otrzyma potwierdzenie rezerwacji pocztą e-mail, a jego karta dostępu automatycznie zadziała w wybranej lokalizacji. Karta dostępu będzie działać dopiero na 30 minut przed terminem rezerwacji i tylko w godzinach 9:00–18:00. Na przykład w przypadku spotkania, które ma się rozpocząć między 9:00 a 9:30, dostęp do budynku można uzyskać najwcześniej o godzinie 9:00.

Uwaga: poza godzinami 9:00–18:00 w dni robocze w lokalizacji nie ma nikogo z zespołu społeczności.