Jakie są zasady WeWork dotyczące alkoholu i bezpieczeństwa?

Organizując wydarzenie w przestrzeni WeWork, trzeba przestrzegać następujących ogólnych wytycznych:

  • Jeśli podczas wydarzenia jest dostępny alkohol, nie mogą go pić osoby, które są poniżej wieku dozwolonego przez prawo.
  • Jeśli członek społeczności uczestniczy w planowaniu i/lub organizowaniu wydarzenia, jest uznawany za organizatora wydarzenia i musi podpisać umowę dotyczącą wydarzeń WeWork. Musi przesłać zgłoszenie z podstawowymi informacjami do pomocy technicznej, a Community Manager dostarczy kopię umowy.
  • Organizator wydarzenia musi dostarczyć zespołowi Community listę uczestników co najmniej 3 godziny przed imprezą.
  • W wydarzeniu mogą wziąć udział tylko osoby wskazane na liście.
  • Uwaga: często z wydarzeniami wiążą się opłaty i kaucje, które są różne w zależności od lokalizacji.