Jak w przypadku utraty karty dostępu uzyskać nową?

Jeśli zgubisz lub w inny sposób utracisz kartę dostępu, prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej, a my zrealizujemy wniosek o wydanie nowej karty. Ze względów bezpieczeństwa członek społeczności powinien przesłać zgłoszenie jak najszybciej, aby umożliwić WeWork dezaktywowanie starej karty.


Opłata za każdą wymianę karty dostępu wynosi 25 USD i jest pobierana z Twojego konta. Jeśli znajdziesz i oddasz starą kartę dostępu, automatycznie zwrócimy na Twoje konto pobraną opłatę za wymianę karty.