Jakie są zasady WeWork dotyczące obsługi poczty i paczek?

WeWork oferuje bezpłatną obsługę poczty oraz przechowywanie poczty i paczek w większości planów członkostwa. (Szczegółowe informacje na temat poszczególnych planów można znaleźć tutaj: https://www.wework.com/pricing).

Listy i paczki są zwykle przechowywane w recepcji lub jej pobliżu albo w barze społeczności, i można poprosić o ich wydanie. Członkowie społeczności muszą samodzielnie przyjść i odebrać przesyłkę, ale zespół Community wysyła powiadomienie e-mail o jej nadejściu. Prosimy członków o możliwie jak najszybszy odbiór przesyłek, aby uniknąć przepełnienia miejsca przechowywania.

WeWork obecnie nie oferuje obsługi listów ani paczek wychodzących. Zasady dotyczące przesyłek wychodzących są różne w poszczególnych budynkach i zależą wyłącznie od ich zespołów Community. Jeśli członkowie społeczności chcą wysłać list za pośrednictwem poczty i jest taka możliwość w ich lokalizacji, powinni zostawić przesyłkę z prawidłowymi danymi adresowymi i znaczkami w przeznaczonym do tego miejscu w recepcji.

Jeśli członkowie społeczności chcą wysłać paczkę, powinni zaplanować jej odbiór przez preferowanego kuriera. Jeśli jest taka możliwość w budynku, członkowie społeczności mogą zostawić w recepcji prawidłowo zaadresowaną paczkę, aby została przekazana kurierowi.