Jak mogę ustawić timery oświetlenia?

Zwróć uwagę, że nie wszystkie lampy biurowe w obiektach WeWork umożliwiają regulację. Jeśli oświetlenie biurowe można regulować, zauważysz, że każde 15 minut dodane do automatycznego czasomierza (aż do wartości maksymalnej wynoszącej 45 minut) jest sygnalizowane jednym mignięciem lampki. Jeśli po przytrzymaniu czasomierza lampka nie miga, oświetlenie biurowe nie umożliwia regulacji.