Jakie są zasady anulowania członkostwa WeWork?

Członkowie korzystający z planów We Membership i Hot Desk mogą zrezygnować z członkostwa w każdej chwili, zachowując je do końca bieżącego miesiąca. Na przykład w przypadku rezygnacji dokonanej 17 marca członkostwo pozostanie aktywne do 31 marca.

Członków korzystających z Biurka dedykowanego lub Prywatnego biura obowiązuje zasad 30 dni na wyprowadzkę. Skontaktuj się z lokalnym zespołem społeczności, wysyłając zgłoszenie do pomocy technicznej lub udając się do Baru społeczności w danej lokalizacji w godzinach 9:00–18.00 od poniedziałku do piątku w celu dokładniejszego omówienia sprawy. Pamiętaj, że te plany członkostwa wiążą się ze zobowiązaniami, które zawsze zostają przedstawione i wyjaśnione przed podpisaniem umowy.