Jakie są zasady anulowania członkostwa WeWork?

WeWork wymaga, aby członkowie społeczności powiadamiali o swojej rezygnacji najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego wyprowadzkę. Jeśli na przykład chcesz wyprowadzić się na koniec czerwca, musisz o tym powiadomić do godziny 18:00 ostatniego dnia roboczego maja. WeWork nie zezwala na odstępstwa od tej reguły.