Jakie są zasady anulowania WeWork?

Okresy członkostwa WeWork są ustalane miesięcznie. WeWork wymaga, aby członkowie powiadamiali o swojej rezygnacji najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego wyprowadzkę. Jeśli na przykład chcesz wyprowadzić się na koniec czerwca, musisz o tym powiadomić do godziny 18:00 ostatniego dnia roboczego maja. WeWork nie zezwala na odstępstwa od tej reguły.