Jakie są zasady oznakowania biura WeWork?

WeWork dostarcza jeden bezpłatny zestaw oznakowania firmy na biuro, o ile nie ustalono inaczej. Oznakowanie w postaci samoprzylepnej tabliczki z nazwą i logo firmy członka społeczności umieszcza się na oknie biura widocznym z korytarza.

 Uwaga: w przypadku przenoszenia biur oznakowanie jest usuwane i trzeba przesłać do pomocy technicznej zgłoszenie dotyczące zapotrzebowania na nowe bezpłatne logo.

Jeśli chcesz zamówić dodatkowe logo (bo zmienił się styl logo firmy lub chcesz umieścić naklejki na wielu oknach itd.), opłata wynosi 25 USD za logo.