Co to jest zaliczka na świadczenie usług (kaucja)?

Zaliczka na świadczenie usług (kaucja) to zabezpieczenie finansowe WeWork na wypadek niezapłacenia przez Ciebie należnych nam opłat. Jest powszechnie stosowana i obowiązuje wszystkich członków społeczności. Zwrócimy Ci ją po zakończeniu umowy członkowskiej.

Kwota zaliczki na świadczenie usług jest ustalana na postawie Twojej miesięcznej opłaty członkowskiej, lokalizacji biura oraz wybranej metody płatności.

Pamiętaj, że zmiana metody płatności może skutkować zmianą kwoty zaliczki na świadczenie usług, którą należy ewidencjonować.