Jak wyglądają procesy wprowadzenia/wyprowadzenia się i przeniesienia w przypadku członków społeczności WeWork?

Wprowadzenie się: Nowi członkowie mogą się wprowadzać do swojej nowej przestrzeni od godziny 9:00 pierwszego dnia członkostwa. Uwaga: do otrzymania karty dostępu wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wyprowadzenie się: Członkowie, którzy się wyprowadzają, muszą zakończyć wyprowadzkę do godziny 16:00 ostatniego roboczego dnia miesiąca (zgodnie z umową członkowską). Wszystkie klucze i karty dostępu należy zwrócić do zespołu ds. społeczności, aby uniknąć opłat za ich niezwrócenie. Kaucje są zwracane na konta bankowe członków w terminie 30 dni od zaplanowanej daty wyprowadzenia się.

Przeniesienie: Członkowie, którzy nie mają gdzie przechować swoich rzeczy podczas zmiany biura (czyli przeniesienia do innego biura w tym samym budynku lub do nowego biura w innym budynku), mogą się wprowadzić do nowego biura o godzinie 16:00 ostatniego roboczego dnia miesiąca.