Jak WeWork mierzy wielkość biur?

WeWork określa wielkość biur na podstawie powierzchni biurek, a nie według zwyczajowej miary, jaką są metry kwadratowe. Biura są specjalnie projektowane pod liczbę osób, które mogą w danym momencie zajmować określoną przestrzeń.