Jak otrzymam powiadomienie o dostarczeniu poczty lub przesyłki kurierskiej?

Z chwilą dostarczenia przesyłki zespół Community wysyła adresatowi stosowne powiadomienie e-mail. Określona jest w nim lokalizacja i optymalny czas odbioru.

Uwaga: przesyłki są skanowane natychmiast po dostarczeniu przez lokalnego kuriera. Zanim wybierzesz się po odbiór przesyłki, najlepiej zaczekaj na powiadomienie od zespołu Community (nie od kuriera).