Jak zresetować pocztę głosową w telefonie lub zmienić hasło?

Jeśli korzystasz z usługi telefonicznej Vonage, w sprawie wszelkich zapytań dotyczących poczty głosowej i hasła telefonu kontaktuj się z Vonage pod numerem 611. 

W zależności od kraju możesz również mieć dostęp do narzędzi zarządzania kontem na stronie https://phonerequests.com/ lub https://wework.vonage.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jeśli korzystasz z usługi telefonicznej Ooma, administrator konta Ooma Office może zresetować kod PIN poczty głosowej i hasło internetowe użytkownika, logując się do narzędzia Ooma Office Manager na stronie http://office.ooma.com


Należy wybrać użytkownika na ekranie Manage Extensions i kliknąć opcję resetowania hasła lub przejść na kartę Voicemail i wprowadzić nowy kod PIN poczty głosowej.

Jeśli potrzebujesz pomocy telefonicznej, skontaktuj się z firmą Ooma pod jednym z następujących numerów:
(855) 803-2565 (USA)
(855) 803-2564 (Kanada)
0 800 91 08 67 (Francja)
1800 531 894 (Australia)