Jak podłączyć się do drukarki?

Opcja drukowania materiałów jest dostępna dla większości typów członkostwa.

Informacje na temat połączenia z drukarką znajdziesz w obszarze „Usługi dotyczące budynku” w Sieci członkowskiej.

W przeglądarce internetowej na komputerze:

  1. Zaloguj się do Sieci członkowskiej
  2. Kliknij „Przewodnik po budynku” w lewym menu
  3. W sekcji Informacje o drukowaniu kliknij Aby skonfigurować usługi drukowania, wykonaj następujące czynności — wyświetli się Podręcznik drukowania
  4. W obszarze Krok 2 kliknij Zainstaluj na komputerze PC lub Zainstaluj na komputerze Mac, co spowoduje pobranie instalatora na komputer.
  5. Kliknij pobrany instalator, a zainstaluje on oprogramowanie potrzebne do drukowania w WeWork.