Jak podłączyć się do drukarki?

Członkostwo obejmuje 120 wydruków czarno-białych i 20 wydruków kolorowych na członka. (Nie dotyczy planu We Membership).

Informacje na temat połączenia z drukarką znajdziesz w obszarze „Usługi dotyczące budynku” w Sieci członkowskiej.

W przeglądarce internetowej:

  1. Zaloguj się do Member Network.
  2. Kliknij „Przewodnik po budynku” w lewym menu
  3. W sekcji Informacje o drukowaniu kliknij Aby skonfigurować usługi drukowania, wykonaj następujące czynności — wyświetli się Podręcznik drukowania.
  4. W obszarze Krok 2 kliknij Zainstaluj na komputerze PC lub Zainstaluj na komputerze Mac, co spowoduje pobranie instalatora na komputer.
  5. Kliknij pobrany instalator, a zainstaluje on oprogramowanie potrzebne do drukowania w WeWork.
  6. Wszystko gotowe — możesz przystąpić do drukowania dokumentu.
  7. Gdy pojawi się okno logowania do aplikacji PaperCut, podaj dane logowania do usługi drukowania i kliknij „OK”. (Dane logowania znajdziesz na stronie „Przewodnik po budynku”). Dokument zostanie dodany do kolejki.
  8. Aby usunąć dokument z kolejki wydruku, przejdź do drukarki i zaloguj się przy użyciu tych samych danych, których używasz w przypadku aplikacji PaperCut.

Tutaj znajdziesz opłaty naliczane za wydruki ponad limit.