Jak WeWork zabezpiecza dane członków?

  • WeWork ma certyfikat ISO 27001.

  • ISO 27001 jest głównym branżowym standardem regulującym najlepsze praktyki w dziedzinie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information Security Management System — ISMS). ISMS to program bezpieczeństwa składający się z zestawu zasad, procedur i środków kontroli służących do monitorowania i doskonalenia praktyk bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz zarządzania nimi.
  • Załączono tu kopię certyfikatu ISO 27001 firmy WeWork.