Jak mogę bezprzewodowo połączyć się z wyświetlaczem TV Solstice w sali konferencyjnej i udostępniać na nim zawartość z komputera?

Omówienie

Solstice Pod firmy Mersive jest aplikacją umożliwiającą bezprzewodowe udostępnianie ekranu i współpracę za jego pośrednictwem. Z systemem Solstice Pod może się połączyć nawet czterech użytkowników, co pozwala im udostępniać zawartość z komputera z systemem Windows lub Mac albo dowolnego urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS. Wystarczy raz zainstalować klienta Solstice, aby móc udostępniać zawartość w dowolnej sali konferencyjnej WeWork, w której jest zainstalowany system Solstice Pod.

W całym tym przewodniku słowo „wyświetlacz” oznacza system Solstice Pod, a słowo „ekran” oznacza urządzenie, do którego wyświetlacz przekazuje zawartość (telewizor lub projektor).

Pobieranie i instalacja

Pobierz i zainstaluj klienta Solstice Pod:

POBIERZ TUTAJ

Po zainstalowaniu:

 • Otwórz aplikację kliencką
 • Po wyświetleniu monitu wprowadź swoją nazwę

Łączenie się z wyświetlaczem

Po uruchomieniu aplikacji:

 • Domyślnie powinna zostać wyświetlona lista wszystkich systemów Solstice Pod w globalnej sieci WeWork

Screen_Shot_2018-02-12_at_10.23.20_AM.png

 • Listę można ograniczyć, klikając „Tags” (Tagi) w prawym górnym rogu i filtrując według odpowiedniego kraju, miasta i/lub lokalizacji WeWork

                      Screen_Shot_2018-02-12_at_10.23.44_AM.png

 • Można również kliknąć pole wyszukiwania z lewej strony pozycji Tags i wyszukać wyświetlacz według nazwy

                      Screen_Shot_2018-02-12_at_10.24.14_AM.png

 • Po znalezieniu wyświetlacza kliknij go, a następnie wprowadź klucz ekranowy (czteroznakowe hasło wyświetlone w lewym dolnym rogu wyświetlacza w sali)
 • Naciśnij „Ok”

image10.png

 • Powinno nastąpić połączenie z wyświetlaczem
 • W lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona oznaczająca każdego użytkownika, któremu udało się nawiązać połączenie

Udostępnianie zawartości na wyświetlaczu

 • Kliknij „Desktop” (Pulpit) w obszarze „Share Something” (Udostępnij coś), aby rozpocząć przekazywanie swojego pulpitu na ekran

image23.png

 • Okno klienta zmieni się, sygnalizując rozpoczęcie udostępniania zawartości

image24.png

Jeśli chcesz udostępnić dźwięk:

 • Kliknij przełącznik obok opcji „Desktop Audio” (Dźwięk z pulpitu) i upewnij się, że w głośnikach ekranu jest ustawiona odpowiednia głośność
  • Zwróć uwagę, że w przypadku komputera Mac może pojawić się monit o zainstalowanie sterownika audio — po jego zainstalowaniu może być konieczne ponowne uruchomienie klienta, aby rozpoczęło się strumieniowe przesyłanie dźwięku
 • Podczas strumieniowego przesyłania dźwięku można sterować głośnością bezpośrednio z poziomu komputera

Aby zatrzymać udostępnianie:

 • Na karcie „Share” (Udostępnij) wybierz „Stop Sharing Desktop” (Zakończ udostępnianie pulpitu)
 • Połączenie z systemem Solstice Pod zostanie zachowane, umożliwiając w razie potrzeby ponowne szybkie rozpoczęcie udostępniania

Aby się rozłączyć:

 • Wszyscy użytkownicy powinni zakończyć udostępnianie
 • Kliknij przycisk „Disconnect” (Rozłącz) w prawym górnym rogu, aby zakończyć sesję
 • Spowoduje to wyczyszczenie wszystkich postów, wylogowanie wszystkich użytkowników z sesji i zmianę klucza ekranowego na potrzeby następnej sesji

Ustawienia niestandardowe

 • Wybierz kartę „Settings” (Ustawienia) w obszarze „Control” (Sterowanie) w lewym dolnym rogu klienta Solstice
 • Umożliwi to ustawienie kilku niestandardowych preferencji użytkownika

image19.png

Tutaj można określić następujące ustawienia:

 • Zmienić częstotliwość ekranowych powiadomień od klienta
 • Zmienić swoją nazwę ekranową (wyświetlaną na ekranie i u innych użytkowników połączonych z systemem Pod)
 • Ustawić automatyczne udostępnianie dźwięku podczas przekazywania zawartości
 • Ustawić aplikację tak, aby w chwili uruchomienia automatycznie sprawdzała dostępność aktualizacji

Zwróć uwagę, że adres usługi katalogowej Solstice (Solstice Directory Service Address) został skonfigurowany przez WeWork, aby umożliwić łatwe wykrywanie wyświetlacza, i nie należy go zmieniać.

Karta „Meeting” (Spotkanie) w obszarze „Control” (Sterowanie) zawiera pewne opcje, które zostały skonfigurowane przez WeWork tak, aby zapewnić spójne środowisko w różnych salach konferencyjnych. Użytkownik nie może zmienić tych opcji.

Udostępnianie — wielu użytkowników

W każdej chwili z systemem Pod może być połączonych wielu użytkowników lub wiele urządzeń klienckich.

Jeśli nawiązujesz połączenie, gdy nie zaczęło się jeszcze udostępnianie zawartości, na środku ekranu normalnie wyświetlany jest klucz ekranowy.

Jeśli już trwa udostępnianie zawartości, klucz ekranowy pojawi się na chwilę w lewym dolnym rogu ekranu po tym, jak wybierzesz wyświetlacz i pojawi się prośba o wprowadzenie klucza ekranowego.

Gdy połączonych jest wielu użytkowników: 

 • Kliknij kartę „Layout” (Układ) z lewej strony, aby zmienić wygląd zawartości na ekranie
 • Kliknij i przeciągnij wybrany post, aby zmienić rozmieszczenie zawartości na ekranie
 • Przeciągnięcie posta do pola z lewej strony spowoduje jego ukrycie, ale bez usuwania go z sesji, więc w dowolnym czasie będzie go można przywrócić

image5.gif

 • Kliknięcie ikony „menu” trzech kropek w lewym dolnym rogu umożliwia szybkie przeniesienie całej zawartości na ekran lub poza ekran, a także wskazanie, czy zawartość ma być automatycznie wyrównywana do siatki (domyślnie ta opcja jest włączona)

image2.png

 • Wskazując kursorem pionki u dołu ekranu, można się dowiedzieć, jakiego użytkownika każdy z nich reprezentuje oraz ile postów ten użytkownik udostępnił w ramach sesji
 • Kliknięcie pionka określonego użytkownika umożliwia pokazanie, ukrycie lub usunięcie wszystkich postów tego użytkownika

image13.gif

Udostępnianie za pomocą systemu iOS

 • Pobierz i zainstaluj aplikację Solstice z Apple App Store, korzystając z łącza znajdującego się u góry tej strony
 • Wprowadź swoją nazwę
 • Naciśnij kółko „Settings” (Ustawienia) i na karcie „General” (Ogólne) wprowadź adres sds.wework.com w polu the „Solstice Discovery Service Address” (Adres usługi wykrywania Solstice)

                                                 sds_ios.png

 • Możesz odfiltrować wyświetlacze przy użyciu tagów lub wyszukać odpowiedni wyświetlacz
 • Wybierz wyświetlacz z listy Discovered (Wykryte) 
 • Następnie wprowadź klucz ekranowy

image8.png image9.png image11.png

 • Gdy naciśniesz „Mirror Screen” (Przekaż ekran), aplikacja Solstice poprosi o włączenie funkcji AirPlay i połączenie się z wyświetlaczem
 • Postępuj zgodnie z monitami w celu nawiązania połączenia. Może być konieczne wprowadzenie klucza ekranowego jako hasła AirPlay

image14.png image17.png image18.png

 • Możesz nacisnąć „Stop Mirroring Screen” (Zakończ przekazywanie ekranu) lub „Stop Sharing All” (Zakończ udostępnianie wszystkiego), aby przerwać udostępnianie na wyświetlaczu przy zachowaniu połączenia (co umożliwi ponowne rozpoczęcie udostępniania bez ponownego wprowadzania klucza ekranowego)
 • Aby zakończyć sesję, naciśnij „Disconnect” (Rozłącz) w prawym górnym rogu i koniecznie wyłącz przekazywanie ekranu w AirPlay

image6.png

Udostępnianie za pomocą systemu Android

 • Pobierz i zainstaluj aplikację Solstice z Google Play Store, korzystając z łącza znajdującego się u góry tej strony
 • Wprowadź swoją nazwę
 • Naciśnij kółko „Settings” (Ustawienia) i na karcie „General” (Ogólne) wprowadź adres sds.wework.com w polu the „Solstice Discovery Service Address” (Adres usługi wykrywania Solstice)
 • Możesz odfiltrować wyświetlacze przy użyciu tagów lub wyszukać odpowiedni wyświetlacz
 • Wybierz wyświetlacz z listy Discovered (Wykryte) 
 • Następnie wprowadź klucz ekranowy

image16.png sds_android.png image1.png 

 • Gdy naciśniesz Mirror Screen (Przekaż ekran), system Android może wyświetlić ostrzeżenie, że cała zawartość ekranu telefonu będzie przekazywana

image12.png image22.png

 • Podczas przekazywania ekranu przycisk w oknie głównym aplikacji zmieni nazwę na „Stop Mirroring Screen” (Zakończ przekazywanie ekranu), a ekran telefonu pojawi się w menu „Control” (Sterowanie) aplikacji (oraz w menu „Control” każdej innej osoby połączonej w ramach sesji)

image7.png image20.png

 • Możesz nacisnąć „Stop Mirroring Screen” (Zakończ przekazywanie ekranu) lub „Stop Sharing All” (Zakończ udostępnianie wszystkiego), aby przerwać udostępnianie na wyświetlaczu przy zachowaniu połączenia (co umożliwi ponowne rozpoczęcie udostępniania bez ponownego wprowadzania klucza ekranowego)
 • Aby zakończyć sesję, naciśnij „Disconnect” (Rozłącz) w prawym górnym rogu

image15.png