Jakie są wytyczne dotyczące społeczności WeWork?

Wytyczne dotyczące społeczności WeWork można znaleźć tutaj. Zostały one przygotowane, aby pomóc naszym członkom uzyskać jak najwięcej korzyści z WeWork. Szczegółowo określiliśmy, co trzeba, a czego nie należy robić w Sieci członkowskiej, aby panowała atmosfera bezpieczeństwa i wzajemnego wsparcia.