Kiedy płaci się zaliczkę na świadczenie usług? Kiedy płaci się pierwszą miesięczną opłatę członkowską?

Zaliczka jest płatna przed datą wprowadzenia się do biura. Pobieramy ją między datą podpisania umowy a datą wprowadzenia się. Opłatę członkowską za pierwszy miesiąc należy uregulować pierwszego dnia miesiąca. Przed wprowadzeniem się do przestrzeni WeWork trzeba uiścić obie opłaty.